ความยอดเยี่ยมทางการผลิต
เราเป็นใคร
สารจากประธาน
ด้วยวิธีการดำเนินธุรกิจของเราบนเวทีโลก เราได้สร้างเกณฑ์มาตรฐานใหม่ในธุรกิจการรักษาความร้อนที่มุ่งเน้นเฉพาะในเทคโนโลยีสร้างสรรค์ใหม่ร่วมกับคุณภาพ ต้นทุน และการส่งมอบ (QCD)...
เราเป็นใคร
ข้อมูลบริษัทโดยร..
ข้อมูลบริษัทโดยร..

ความมุ่งมั่น & ความเชื่อถือได้ของญี่ปุ่น ซึ่งมั่นใจในเรื่องประสบการณ์ด้านลูกค้าของเรา ผลประโยชน์ที่แท้จริงด้านคุณภาพ ต้นทุนและการส่งมอบ (QCD)

ข้อเสนอด้านคุณค่า
ข้อเสนอด้านคุณค่า

DOWA Hightemp - ทางเลือกแรกของผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำในเรื่องความหลากหลายของการบริการและอุปกรณ์การรักษาความร้อนของเหล็ก

ฟุตพริ้นท์ระดับโ..
ฟุตพริ้นท์ระดับโ..

สิ่งอำนวยความสะดวกและไซต์การผลิต 16 แห่งในที่ตั้งในประเทศต่างๆ 16 ที่ และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณวุฒิเหมาะสมมากกว่า 1,200 คน เราเสนอการสนับสนุนและการบริการลูกค้าด้วยความใส่ใจและรวดเร็ว