ความยอดเยี่ยมทางการผลิต
ผลิตภัณฑ์
ข้อเท็จจริงแบบด่วน
    • ทำให้แน่ใจว่ามีความต้นทานการขัดถูและความต้านทางการอ่อนแรงเพิ่มขึ้่น
    • วิธีการที่ปราศจากมลพิษ
    • สร้างระบบความปลอดภัยที่ทนทานและแข็งแกร่งอัตโนมัติแบบสมบูรณ์
เตาหลอมที่เติมไนโตรเจนอ่านแบบแบช
เตาหลอมที่เติมไนโตรเจนอ่านแบบแบช
ภาพรวม

เตาหลอมทัพไนท์ Dowa Thermotech Ltd THN เป็นวิธีการที่ปราศจากมลพิษการเติมไนโตรเจนอ่อนของเหล็ก รักษาชิ้นส่วนที่อุณหภูมิต่ำกว่าจุดเปลี่ยนแปลง A-1 ในสภาวะอากาศที่มีเแก๊สผสมซึ่งประกอบด้วยแก๊สที่ดูดซับความร้อนและแอมโมเนีย ในขณะที่คาร์บอนและไนโตรเจนมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อเหล็กในการเติมคาร์บอนและไนโตรเจน การกระจายของไนโตรเจนเข้าไปในวัตถุดิบทำให้แน่ใจว่ามีความต้นทานการขัดถูและความต้านทานการอ่อนแรงเพิ่มขึ้น

 

เตาหลอม THN ทำให้สภาพแวดล้อมที่ถูกป้องกันอย่างสมบูรณ์สำหรับชิ้นงานที่ย้อนกลับโดยการปฏิบัติงานอัตโนมัติแบบสมบูรณ

ลักษณะเฉพาะ
  • ข้อมูลอุณหภูมิที่เท่ากันโดยรวม
  • ความหนาของชั้นการกระจายที่เท่ากัน
  • สภาวะอากาศคงที่ (NH3 ที่เหลืออยู่)
การประยุกต์ใช้
  • การเติมไนโตรเจนแก๊สของเหล็กหล่อและเหล็ก