ความยอดเยี่ยมทางการผลิต
เราทำอะไร
สารจากประธาน
ด้วยวิธีการดำเนินธุรกิจของเราบนเวทีโลก เราได้สร้างเกณฑ์มาตรฐานใหม่ในธุรกิจการรักษาความร้อนที่มุ่งเน้นเฉพาะในเทคโนโลยีสร้างสรรค์ใหม่ร่วมกับคุณภาพ ต้นทุน และการส่งมอบ (QCD)...
เราทำอะไร

Dowa Thermotech Ltd เสนอกลุ่มกระบวนการ ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่มีรากฐานในความสมบูรณ์ของความชำนาญการออกแบบภายในที่สร้างมาตลอดสี่ทศวรรษที่ผ่านมา ความสามารถที่เหนือกว่าที่พิสูจน์ได้ของเราในการผลิตเตาหลอมดูได้จากการติดตั้งเตาหลอมมากกว่า 3,000 เตาจนถึงปัจจุบัน

บริษัทมีประวัติความเป็นมาที่สมบูรณ์แบบในการคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีกระบวนการความร้อนและการบริการ รวมถึงข้อตกลงเทคโนโลยีกับผู้นำระดับโลกในเทคโนโลยีเตาหลอม

อุปกรณ์ของ Dowa Thermotech Ltd เสนอเทคโนโลยีกระบวนการความร้อนล่าสุดที่ทำให้การผลิตมีประสิทธภาพและประสิทธิผลมากขึ้นสำหรับลูกค้าของเรา แต่ละโครงการได้ออกแบบเพื่อรักษาความพอใจของลูกค้าและความต้องการนำไปประยุกต์ใช้ ซึ่งส่งผลในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงาน ลดต้นทุนแรงงาน ลดมลภาวะ และรักษาหรือปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ .

ธุรกิจเตาหลอมอุตสาหกรรม
ธุรกิจเตาหลอมอุตสาหกรรม

การบุกเบิกเทคโนโลยีการรักษาความร้อนที่เชื่อถือได้สูงซึ่งตรงกับความต้องการที่หลากหลาย

ธรกิจการรักษาความร้อน
ธรกิจการรักษาความร้อน

การรักษาความร้อนที่ซับซ้อนและขั้นสูงทำให้วัตถุดิบที่เป็นเหล็กแข็งขึ้นและทนทานมากขึ้น