เตาหลอมเข็มขัดแบบตาข่าย
เตาหลอมเข็มขัดแบบตาข่าย
ภาพรวม

ระบบเตาหลอมสายพานต่อเนื่องที่มีเข็มขัดแบบตาขายจาก Dowa Thermotech Ltd ถูกออกแบบเฉพาะเพื่อจัดหาการนำการรักษา ความร้อนไปประยุกต์ใช้ - รวมทั้งประเภทบรรยากาศและสูญญากาศ - เช่น การแข็งตัว การเติมคาร์บอน การล้าง การหลอมให้อ่อนตัว การเชื่อม การหลอมให้อ่อนตัวโดยใช้อุณหภูมิคงที่ และการลดความกดดัน

ลักษณะเฉพาะ
  • อัตราการผลิตจาก 80 กิโลกรัม/ชั่วโมง - 1,000 กิโลกรัม/ชั่วโมง
  • อุณหภูมิการปฏิบัติงานตั้งแต่ 180oC ถึง 900oC
  • ทางเลือกสำหรับการปฏิบัติการที่มีไนโตรเจนเอทานอลหรือบรรยากาศแก๊สที่ดูดซับความร้อน
การประยุกต์ใช้
  • การประทับตรา
  • การหล่อ
  • การหลอมโลหะ
  • เครื่องยึด
  • ส่วนประกอบเครื่องจักรที่แม่นยำ
  • เครื่องยกวาล์ว