ความยอดเยี่ยมทางการผลิต
สารจากประธาน
ด้วยวิธีการดำเนินธุรกิจของเราบนเวทีโลก เราได้สร้างเกณฑ์มาตรฐานใหม่ในธุรกิจการรักษาความร้อนที่มุ่งเน้นเฉพาะในเทคโนโลยีสร้างสรรค์ใหม่ร่วมกับคุณภาพ ต้นทุน และการส่งมอบ (QCD)...
การรับรอง

การใส่ใจด้วยความถึ่ถ้วนต่อการปฏิบัติการจัดการที่ดีการปฏิบัติตามมาตฐานข้อบังคับระดับโลกอย่างเคร่งครัดและความมุ่งมั่นที่ยึดถือมาตลอดเพื่อให้ได้กระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพทำให้แน่ใจได้ว่าคุณภาพเป็นส่วนสำคัญของทุกผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และการบริการ

เป็นไปตามที่คาดไว้ สิ่งอำนวยความสะดวกของ Dowa Thermotech Ltd ทั่วทั้งประเทศได้รับการรับรู้โดยผ่านการรับรองคุณภาพหลากหลาย

  • ญี่ปุ่น
  • อินเดีย
Japan
การรักษาความร้อนเชิงพาณิชย์ -
Bangalore
การผลิตเตาหลอม -
การรักษาความร้อนเชิงพาณิชย์ -
Pune
การรักษาความร้อนเชิงพาณิชย์ -
Gurgaon
การรักษาความร้อนเชิงพาณิชย์ -
Chennai
การรักษาความร้อนเชิงพาณิชย์ -