ความยอดเยี่ยมทางการผลิต
เราเป็นใคร
สารจากประธาน
ด้วยวิธีการดำเนินธุรกิจของเราบนเวทีโลก เราได้สร้างเกณฑ์มาตรฐานใหม่ในธุรกิจการรักษาความร้อนที่มุ่งเน้นเฉพาะในเทคโนโลยีสร้างสรรค์ใหม่ร่วมกับคุณภาพ ต้นทุน และการส่งมอบ (QCD)...
ข้อเสนอด้านคุณค่า
Dowa Thermotech Ltd เป็นทางเลือกแรกของโลกในเทคโนโลยีการรักษาความร้อนของเตาหลอมเกี่ยวกับรถยนต์ เตาหลอมที่ติดตั้งกว่า 3,000 เตาทั่วโลกจนถึงวันนี้ที่โรงงานรถยนต์ชั้นนำและที่ผู้ผลิตส่วนประกอบรถยนต์ระดับชั้น 1 และ 2 จุดมุ่งหมายของเรามุ่งไปที่ต้นทุนลูกค้าที่ต่ำลง
 
ความรู้และความชำนาญของบริษัทสร้างมาจากการทดสอบและการบริการการรักษาความร้อนมากกว่า 8,000 ตันต่อเดือนโดยรวมสำหรับลูกค้ามากกว่า 500 ราย แบะความเข้าใจในกระบวนการแยกโลหะหลากหลายรวมกับเทคโนโลยีไปสู่กระบวนการส่วนประกอบเครื่องยนต์ ส่วนประกอบเกียร์และชื้นส่วนรถยนต์อื่นๆ ความเชำนาญอย่างกว้่างขวางทพให้ Dowa Thermotech Ltd เป็นที่รู้จักในฐานะผู้นำในสิ่งอำนวนความสะดวกเกี่ยวกับการรักษาความร้อนที่มีการเพิ่มคาร์บอน
 
เรากำลังพยายามอย่างหนักต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมและลดต้นทุนโดยรวมและปรับปรุงคุณภาพของระบบการรักษาความร้อนสำหรับอุตสาหกรรมรถยนต์ นวัตกรรมของเรานำไปสู่การพัฒนาและอุปกรณ์รักษาความร้อนที่เชื่อถือได้
 
ความเป็นผู้นำของเราในเทคนิคการเพิ่มคาร์บอนแก๊สโดยตรงและเตาหลอมที่มีการเติมคาร์บอนพื้นเตาแบบลูกกลิ้งต่อเนื่องแบบไฮบริดได้มีการรับรู้จากบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมสพหรับการออกแบบรักษาพื้นที่และการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูง

Value Proposition

Dowa Thermotech Ltd มีความรู้มากมายในฐานะที่เป็นผู้นำโลกในระบบการรักษาความร้อนของรถยนต์ การบริการ และเทคโนโลยี เตาหลอมชั้นนำที่ประยุกต์ใช้กับรถยนต์ของเราบางตัวรวมถึง: