ความยอดเยี่ยมทางการผลิต
เราทำอะไร
สารจากประธาน
ด้วยวิธีการดำเนินธุรกิจของเราบนเวทีโลก เราได้สร้างเกณฑ์มาตรฐานใหม่ในธุรกิจการรักษาความร้อนที่มุ่งเน้นเฉพาะในเทคโนโลยีสร้างสรรค์ใหม่ร่วมกับคุณภาพ ต้นทุน และการส่งมอบ (QCD)...
ธรกิจการรักษาความร้อน
Dowa Thermotech Ltd ว่าเป็นองค์กรการรักษาความร้อนที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นและอินเดียซึ่งมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการบริการที่ทันสมัย ได้เสนอคุณภาพที่สูงที่สุดและการบริการที่ดีที่สุด บริษัทมีความเชี่ยวชาญในกระบวนการรักษาผิวหน้ามากกว่า 20 กระบวนการที่มีให้ลูกค้าพร้อมกับระบบนิเวศการผลิตที่ดีที่สุด การประกันข้อดีของคุณภาพ ต้นทุนและการส่งมอบ (QCD)
 
บริษัทเสนอกระบวนการที่ดีที่สุดเพื่อให้ตรงกับความต้องการและการประยุกต์ใช้หลากหลาย รวมถึงการเพิ่มคาร์บอนเพื่อเพิ่มความต้านทานการขัดถูของผิวหน้าเหล็ก กระบวนการทัฟไนท์ไนโตรคาร์บูไรซิ่งแก๊สซึ่งจดทะเบียนเพื่อเพิ่มความต้านทานการอ่อนแรง และกระบวนการ TD เพื่อเพิ่มการต้านทานการอ่อนแรงของแม่แบบ และกระบวนการคอร์เบตสำหรับการปรับปรุงการต้านทานการยึด
 
การรักษาความร้อนประกอบด้วยสิ่งสำคัญพื้นฐานของกลุ่มการบริการของเรา เราจัดให้มีช่วงการบริการการรักษาความร้อน - ที่มีการเพิ่มคุณค่า เช่น การขึ้นรูปและการหลอมโลหะ ปัจจุบันนนี้ เราเสอนการบริการการรักษาความร้อนมากกว่า 9,000 ตันต่อเดือนโดยรวมสำหรับลูกค้ามากกว่า 500 ราย
 
ความรู้่ในหลากหลายกระบวนการที่ซับซ้อน การเข้าใจอย่างลึกซื้งเรื่องโลหาและความสามารถในการออกแบบและผลิตอุปกรณ์ที่ใช้ในการรักษาความร้อน ทำให้บริษัทสามารถอัพเกรดอย่างต่อเนื่องและ สิ่งอำนวยความสะดวกเกี่ยกับการรักษาความร้อนที่หลากหลายที่ดีที่สุด
 
USP ของเราตั้งอยู่ในความจริงที่ว่าความสามารถการผลิตในช่วงอุปกรณ์การรักษาความร้อนจองเราจากงานที่ทำในปริมาณน้อยมาถึงการติดตั้งที่ใหญ่มาก - ทำให้เราสามารถเสนอการบริการรักษาความร้อนที่มีประสิทธิภาพและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิผล
 

Heat Treatment Services

ความเชี่ยวชาญของเรารวามถึง แต่ไม่จำกัดถึงการบริการที่มีความชำนาญพิเศษเหล่านี้: