ความยอดเยี่ยมทางการผลิต
ผลิตภัณฑ์
ข้อเท็จจริงแบบด่วน
  • ทำตัวแลกความร้อนอลูมิเนียม
  • เทคโนโลยีการเชื่อมฟลักซ์ที่ไม่กัดกร่อน
  • การออกแบบที่สะอาดยอมรับได้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
  • ฉนวนที่ออกแบบอย่างระมัดระวัง
เตาหลอมการเชื่อมอลูมิเนียมควบคุมบรรยากาศ (CAAB®)
เตาหลอมการเชื่อมอลูมิเนียมควบคุมบรรยากาศ (CAAB®)
ภาพรวม

AFC-Holcroft ออกแบบ (เตาหลอมการเชื่อมอลูมิเนียมควบคุมบรรยากาศ) CAAB® ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยและขั้นสูงสำหรับการทำตัวแลกความร้อนอลูมิเนียม เช่น หม้อน้ำ ไส้เครื่องทำความร้อน เครื่องเปลี่ยนก๊าซให้เป็นของเหลว ตัวทำระเหย เครื่องทำความเย็นแบบอัดอากาศ และเครื่องทำความเย็นที่ใช้น้ำมัน ประสบการณ์ที่รวมกันของ AFC-Holcroft’s Therm Alliance & Holcroft Divisions และพันธมิตรด้าน กลยุทธ์กับ HIGHTEMP เปลี่ยนเป็นข้อได้เปรียยมากมายในส่วนของความสามารถในการจัดหาเทคโนโลยีการเชื่อมฟลักซ์ที่ไม่ กัดกร่อนล่าสุดกับตลาดแลกเปลี่ยนความร้อนอลูมิเนียม

ลักษณะเฉพาะ
 • กรอบภายนอกและงานเหล็กที่เป็นโครงสร้างหลักที่ทนทาน
 • การออกแบบที่สะอาดยอมรับได้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
 • ฉนวนที่ออกแบบอย่างระมัดระวังเพื่อให้บรรลการประหยัดพลังงานสูงสุด
 • องค์ประกอบที่วางโครงสร้างการกระจายตัวของหน่วยกำลังไฟฟ้าแบบอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมความยั่งยืน
 • ท่อไอเสียที่ถูกออกแบบมาโดยไม่เหมือนใครได้สร้างขึ้นเฉพาะสำหรับความยาวสูงสุด ความทนทานต่อการกัดกร่อนและช่วงการบริการที่นาน
 • การกระจายบรรยากาศที่ถูกออกแบบโดยเฉพาะ การกั้นแก๊ส และระบบการกาเก็บรักษาบรรยากาศ – สำหรับการใช้แก๊สบรรยากาศป้องกันขั้นต่ำ
 • ผลการปฏิบัติงานที่คุณภาพไม่ต้องกันผ่านอุณหภูมิเท่ากันที่ถูกต้องและการตอบสนองที่รวดเร็ว
 • ถูกควบคุมโดยสมบูรณ์และผันแปรตามตัวควบคุมผลลัพธ์ที่เหมาะที่สุด
 • ถูกควบคุมดูแลด้วยไฟฟ้าและระบบที่ถูกโปรแกรมอย่างสมบูรณ์ เกิดขึ้นพร้อมกับอุปกรณ์เสริม
 • ช่องทำน้ำเย็นแบบมีถังน้ำแยกเข้าไปในโซนที่ถูกควบคุมแต่ละโซนหรือแก๊สบรรยากาศที่ทำให้เย็นโดยทางอ้อมผ่านเครื่องทำความเย็นความเร็วสูงภายนอกที่ขจัดความต้องการสำหรับอ่างเก็บน้ำเย็น
 • ช่องเย็นอัดอากาศสำหรับการทำความเย็นสุดท้ายเพื่อควบคุมอุณหภูมิ
การประยุกต์ใช้
 • หม้อน้ำ
 • เครื่องเปลี่ยนก๊าซให้เป็นของเหลว
 • ไส้เครื่องทำความร้อน
 • ตัวทำระเหย
 • เครื่องทำความเย็นที่ใช้น้ำมัน
 • เครื่องทำความเย็นแบบอัดอากาศ